Általános Szerződési Feltételeinket itt olvashatja:

ASZF_SOSKOZPONT

 

Adatvédelem és felhasználási feltételek
Adatvédelmi nyilatkozat
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a tudomásunkra hozott személyes információkat, adatokat a honlapon feltett kérdések megválaszolása, a szolgáltatás igénybevételének ügyintézése céljából használjuk fel, az így birtokunkba jutott adatokkal (név, email cím, telefonszám és egyéb személyes információ) nem élünk vissza, bizalmasan kezeljük őket és harmadik személy részére azokat nem szolgáltatjuk ki.
Nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha bármelyik fél az erre illetékes hatóság, bíróság felhívására a hatósággal, bírósággal közli a bizalmasnak minősített információkat, adatokat.
Felhasználási feltételek
Az oldal tartalmával kapcsolatos jogok és felelősségek
A www.soskozpont.hu internetes weblap bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket.
A www.soskozpont.hu internetes weblap üzemeltetője az SOS Központ Kft.
A www.soskozpont.hu weboldalon közölt tartalmak tájékoztatás céljából jelennek meg. A honlap üzemeltetői lehetőségeikhez mérten a feltöltés időpontjában valós adatokat tettek közzé, a honlapon olvasható információk időszerűségéért a fenntartó felelősséget nem vállal.
A honlapon található tartalmak értelmezésének és hasznosításának felelőssége teljes mértékben az olvasót terheli, az ebből eredő esetleges károkért a honlap üzemeltetője és a honlap szerkesztői felelősséget nem vállalnak.
Az itt szerzett információk és ismeretek tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a szakorvosi véleményt és az orvosi vizsgálatot.
Szerzői jogok
A weboldalon található minden tartalom, szöveg, kép, és hanganyag szerzői jogvédelem alatt áll, bármiféle sokszorosítás, másolás vagy kereskedelmi forgalomba vétel tilos.
E-mail: info@soskozpont.hu

Data privacy declaration
Privacy Statement
Based on the CXII of 2011 on the right of informational self-determination and freedom of information legislation we declare that all data which is submitted to us through our website in order to get in contact with us regarding our services, will be treated safely, and won’t be disclosed to any 3rd party company. This data includes, but doesn’t limit itself to name, email address, phone number and other personal information.
It doesn’t qualify as breach of the confidentiality obligation, if our company has to submit private information for the authorities (police, court) based on a legal obligation to do so.
Terms of use
rights and responsibilities related to the content of the page
with opening the www.soskozpont.hu site, you accept the below described conditions
The www.soskozpont.hu Internet Web site is operated by the SOS Center Kft.
The content seen on the www.soskozpont.hu website is informative. The operator has shown valid and real data at the time of the upload, but does not assume responsibility for any outdated content, which might be visible at a later point in time.
Interpretation and utilization of the content on the website is entirely the responsibility of the reader, for any damage resulting from this, the operator of the website does not assume any editorial responsibility.
The data on the website has informative purposes only, they don’t substitute a specialist’s opinion or a medical examination.
Copyrights
All content on this website, text, images and audio are protected by copyright, any reproduction, copying or commercialization reception prohibited.
E-mail: info@soskozpont.hu

Datenschutzerklärung

Basierend auf dem CXII 2011 über das Recht der informationellen Selbstbestimmung und ein Informationsfreiheitsgesetz erklären wir, dass alle Daten, die uns über unsere Website eingereicht, um in Kontakt mit uns in Bezug auf unsere Dienstleistungen erhalten, werden sicher behandelt werden, und werden nicht an dritte Partei Unternehmen ausgehändigt. Diesen Daten sind wie Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und andere persönliche Informationen, aber beschränkt sich nicht auf nur auf die aufgeführten.
Es wir nicht als Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht gesehen, wenn unser Unternehmen private Informationen für die Behörden (Polizei, Gericht) vorzulegen hat, auf der Grundlage einer gesetzlichen Verpflichtung.
Nutzungsbedingungen
Die Rechte und Pflichten bezüglich der Inhalt auf Seite
mit öffnen jeglicher Seiten auf www.soskozpont.hu, akzeptieren Sie die nachfolgend beschriebenen Bedingungen
Die www.soskozpont.hu Internet-Website wird durch die SOS-Center Kft betrieben.
Die Inhalte auf der Website www.soskozpont.hu sind informativ. Der Betreiber hat gültige und reale Daten zum Zeitpunkt des Hochladungs angezeigt, aber übernimmt keine Verantwortung für veralteten Inhalt, die zu einem späteren Zeitpunkt sichtbar sein könnten.
Interpretation und Nutzung der Inhalte auf der Website ist ausschließlich in der Verantwortung des Lesers, für jede daraus resultierende Schäden, übernimmt der Betreiber der Website keine redaktionelle Verantwortung.
Die Daten auf der Website dienen lediglich der Information, diese ersetzen die Meinung eines Fachmanns nicht oder den von eine ärztliche Untersuchung.
Urheberrechte
Alle Inhalte auf dieser Website, Texte, Bilder und Audio sind urheberrechtlich geschützt, jegliche Vervielfältigung, oder Vermarktung sind verboten.
E-mail: info@soskozpont.hu